۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

یه گوه عظیمی خوردند که مجبورند بگن دولت جمهوری اسلامی گوه خورده که دستی در اشغال سفارت بریتانیا داشته باشه


از این طرف اراذل و اوباش را میفرستند سفارت انگلیس بعد  دولت جمهوری اسلامی میگه ببخشید این صد نفرخودسر بودند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn