۱۳۹۰ آذر ۸, سه‌شنبه

حدیث پیامبر اسکیموها در خصوص نماز قطبی

حدیث از پیامبر اسکیموها : مومنان اسکیمو  باید در شش ماه روز در قطبین  نماز ظهر بخوانند و در شش ماه شب هم باید فقط نماز شب بخوانند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn