۱۳۹۱ خرداد ۴, پنجشنبه

اتحادیه اروپا نگران بمب اتم جمهوری اسلامی ایران است که می تواند در یک حمله یک شهر را نابود کند ولی نگران به قتل رساندن شهروندانش با چاقو توسط سران جمهوری اسلامی نیست

چرا دولت المان و اتحادیه اروپا به فرمان قتل شاهین نجفی به جمهوری اسلامی ایران اعتراض نمی کند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn