۱۳۹۰ بهمن ۲۳, یکشنبه

یک فراخوان تبلیغاتی برای تجمع 25 بهمن

برای اینکه ثابت کنم از جنس بسیج مفت خور نیستم در تجمع 25 بمهن شرکت می کنم

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn