۱۳۹۰ اسفند ۶, شنبه

فکرشو بکن شرکت نفت ملی انگولا هم جمهوری اسلامی را تحریم کرد و از خاک ایران خارج شد

ببین کار به کجا رسیده که انگولا هم برای جمهوری اسلامی ایران شاخ شده

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn