۱۳۹۰ اسفند ۵, جمعه

یارو میگه ملت ایران صلح طلب هستند بعد اضافه میکنه ملت ایران ارزوی جنگ با اسراییل را دارند

سردار وحیدی وزیر سرکوب جمهوری اسلامی از قول ملت ایران میگه خواستار جنگ با اسراییل هستند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn