۱۳۹۰ بهمن ۱۵, شنبه

درماندگی و عجز یعنی وزیر اقتصاد دارایی جمهوری اسلامی بگوید حتی دلار ده هزار تومانی تاثیری بر اقتصاد کشور ندارد!

مجوز افزایش نرخ دلار به ده هزار تومان توسط شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد صادر شد!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn