۱۳۹۰ اسفند ۱۰, چهارشنبه

گول نخورید امریکا اگر بخواهد حمله کند , حمله می کند چه رای بدهید چه رای ندهید!

صدام حسین سی سال انتخابات با حضور صد درصدی برگزار می کرد ولی امریکا به عراق حمله کرد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn