۱۳۹۰ بهمن ۱۴, جمعه

خاک بر سر خامنه ای که از ترس در روز جمعه خیابان ازادی از سر نواب تا میدان فرودسی در خیابان ان قلاب را بسته بود

روز جمعه اتوبوس  های بی ارتی  و مترو  به مناسبت  نمازجمعه خ.ر رایگان بود تا بلکه چند ذوب در ولایت در نماز خرکی جمعه شرکت کنند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn