۱۳۹۰ بهمن ۲۷, پنجشنبه

در انتخابات شرکت نمی کم حتی اگر خامنه ای جام زهر بخوره وتاسیسات هسته ای را تعطیل کنه!

از الان بگما من رای نمیدهم حتی اگر خ.ر جام زهر بخوره

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn