۱۳۹۰ اسفند ۸, دوشنبه

امام نقی خطاب به وسوسه کنندگان : رای نمیدهم حتی اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارید

رای نمیدهم

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn