۱۳۹۰ اسفند ۱, دوشنبه

در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر یارانه نقدی صد برابر و بنزین یک ریال شود

یعنی خ.ر تو خواب هم نمیتونه حضور حداکثری را در انتخابات را ببینه!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn