۱۳۹۰ اسفند ۹, سه‌شنبه

پیامک امده که اگر در انتخابات حضور فعال نداشته باشید امریکا به ایران اسلامی حمله میکنه !

باید گفت در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر  امریکا به جمهوری اسلامی حمله کنه

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn