۱۳۹۰ اسفند ۸, دوشنبه

ایا می دانستید حاکمان جمهوری اسلامی مسئول مستقیم مرگ چند هزار نفر شهروندی هستند که در سال 90 به علت الودگی هوا کشته شده اند

من در انتخابات شرکت نمی کنم

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn