۱۳۹۰ بهمن ۲۶, چهارشنبه

ایران به برکت ان قلاب اسلامی رتبه چهارم طلاق را در دنیا کسب می کند

چه زشت گفت خمینی ملعون:  علاوه بر اینکه زندگی مادی را شمار لجن مال می کنیم زندگی معنوی شما را هم به پستی می رسانیم دلخوش نباشید که پدرتان را در می اورم بنیان خانواده تان را متزلزل می کنیم
 آری  بعد از 34 سال از شعارهای تو خالی خمینی دجال, جمهوری اسلامی ایران در حال کسب رتبه چهارم طلاق در دنیاست!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn