۱۳۹۰ اسفند ۷, یکشنبه

سایت العربیه از متعصبان اسلام از کشف انجیل 1500 ساله ای در تایید اسلام 1400 ساله خبر داد

دوستانی که از سایت العربیه فارسی لینک می گذارید توجه کنید این سایت وابسته به شیوخ خلیخ فارس می باشد و بارها از عنوان جعلی برای خلیج فارس استفاده کرده است و این بار هم در خرافه دیگر در تایید اسلام عربستانی به جعل تاریخ روی اورده است
العربیه نوشته  مسیح بشارت دهنده دین اسلام بوده ! و صد سال قبل از اسلام  انجیلی در وصف حضرت محمد نوشته بودند !!!


بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn