۱۳۹۰ بهمن ۱۶, یکشنبه

یارو حتی کسی که به ولایت فقیه باور مند است و خود را بسیجی خیبر می داند را هم دشمن می داند و به24 سال حبس و تبعید محکوم کرد

مهدی خزعلی توسط عوامل خ.ر به 14 سال حبس و 10 سال تبعید  و 90 ضربه شلاق محکوم شد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn