۱۳۹۰ بهمن ۲۴, دوشنبه

خاک بر سر حکومتی که بخواد با پیامک مردم را از حضور در تجمع 25 بهمن بترسونه

تا دیروز پیامک میفرستادند در انتخابات شورای طویله اسلامی و راهپیمایی سالگرد ان قلاب شرکت کنید
از امروز پیامک میفرستند شرکت در هرگونه تجمع , غیرقانونی است و اقدام علیه امنیت ملی است


بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn