۱۳۹۰ اسفند ۲, سه‌شنبه

در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر خجسته نامه سرگشاده به خامنه ای بنویسد

یعنی اینکه رای نمیدم

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn