۱۳۹۰ اسفند ۷, یکشنبه

اگر تحریم انتخابات به معنای محاربه با جمهوری اسلامی است پس من هم یک محارب هستم!

تحریم کنید انتخابات قلابی جمهوری اسلامی را

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn