۱۳۹۰ اسفند ۵, جمعه

سرعت اینترنت در کشور جمهوری اسلامی افغانستان هشت برابر کشور جمهوری اسلامی ایران است

جوک نیست واقعیت است در ضمن افغانستان به لطف امریکا دارای نظام جمهوری اسلامی است

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn