۱۳۹۰ اسفند ۲, سه‌شنبه

ایران جایی است که یک نفر به خاطر تغییر دین تشویق می شود و دیگری هم به بخاطر تغییر دین اعدام می شود

شان استون که علی شود افتخار اخونداست و بهش جایزه میدن به جاش یوسف ندرجانی به خاطر تغییر دین مهدورالدم و به اعدام محکوم می شود

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn