۱۳۹۰ بهمن ۱۷, دوشنبه

مدیریت جهانی پیشکش خ.ر/ بیش از بیست کشتی از تخلیه بار خود در بنادر ایران خودداری کردند

گاو خ.ر با ادامه تحریم های جدید اوباما زایید.
با ادامه روند تحریم ها اسکناس ریال به درد شیشه پاک کنی شب عید هم نمیخوره حسابهای بانکی را تخلیه کنید و ریال را تبدیل به ارز و سکه و مواد غذایی کنید

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn