۱۳۹۰ اسفند ۴, پنجشنبه

تا دیروز فرار حضرت محمد از مکه به مدینه مبدا تاریخ بود از امروز فتنه 88 مبدا تاریخ شد

حسین شریعتمداری مبدا تاریخ جدید جهان را فتنه 88 معرفی کرد!!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn