۱۳۹۰ بهمن ۱۵, شنبه

در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر ماکت مقوایی خمینی بگوید میزان رای ملت است!

تحریم کنید انتخابات قلابی رژیم جمهوری اسلامی را

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn