۱۳۹۰ اسفند ۳, چهارشنبه

جوک روز / سید علی خامنه ای روضه خوان در دانشگاه شوروی به زبان روسی تحصیل کرده !!

یارو نمیتونه فارسی حرف بزنه میگن در شوروی به زبان روسی تحصیل کرده!!!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn