۱۳۹۰ اسفند ۱۰, چهارشنبه

یارو کاندیدای ورود به طویله مجلس شورای اسلامی شده بعد در سوابقش نوشته شغل: مسافرکشی از 8 سال قبل تا امروز

پژمان ش. در تبلیغاتش برای ورود به طویله مجلس شورای اسلامی نوشته:

کارشناس ارشد حقوق دانشگاه تهران
سابقه تحصیل در رشته پژوهشگری اجتماعی
7 سال اسارات در عراق و 40 درصد جانبازی
شغل: مسافر کشی از 8 سال قبل تا امروز


بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn