۱۳۹۰ بهمن ۲۳, یکشنبه

استاندار تهران گفته فراخوان تجمع 25 بهمن جنبه تبلیغی داره !

پ. ن. پ میخواستی جنبه مهندسی داشته باشه!
نه اینکه تجمع ها و انتخابات حکومتی جنبه مهندسی داره یارو خیال کرده تجمع 25 بهمن مثل 22 بهمن مهندسی شده است!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn