۱۳۹۰ اسفند ۳, چهارشنبه

در انتخابات شرکت نمی کنم حتی اگر سید مجتبی خامنه ای نامه سرگشاده انتقادی به بابای خ.رش بنویسه

یعنی اینکه رای نمیدم

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn