۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

اقای رفسنجانی بی عار فرزند بی ناموس شماست که سه سال از پول دانشجویان دانشگاه ازاد در واحد اکسفورد خورد

رفسنجانی مردم بیکار ایران را به بی عاری متهم کرد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn