۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

اگر دلتان را به مواضع حقوق بشری امریکا و اروپا بند کرده اید بدانید عربستان و چین از بزرگترین ناقضان حقوق بشر دانیا هستند

امریکا و اروپا فقظ با اتم ایران مشکل دارد نه حقوق بشر

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn