۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۵, جمعه

انتخابات قلابی رژیم جمهوری اسلامی حتی با شعار تک رای به الاغ زاده مطهری به شکست انجامید

نه صفی تشکیل شد و نه رایی در صندوق انداخته شد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn