۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۶, شنبه

با تک رای دکتر خزعلی در انتخابات شورای طویله اسلامی دکتر مطهری به سمت نمایندگی در طویله رهبری منصوب شد

علی مطهری با رای خزعلی نماینده شد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn