۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۶, شنبه

احتمال خودکشی سید محمد خاتمی به دلیل رای ندان در انتخابات مجلس شورای اسلامی قوت گرفت

سید محمد خاتمی برای اولین بار از دادن رای در انتخابات محروم شد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn