۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

در سال تولید ملی قدرت خرید مردم ایران پنجاه درصد کاهش یافت

دل خوش به این مقدار نباشید

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn