۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

کوسه بی عار غیرت گفت : توزیع مقرری میان مردم بیکاری و بی‌عاری می‌آورد

یارو سی ساله داره مفت میخوره و انقدر بی غیرت شده که به دخترش فحش میدن هیچی نمیگه بعد گفته مردم بی عار شده اند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn