۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۵, جمعه

با تصویب دولت ا.ن ؛ قیمت فروش گندم به کارخانجات 80 تومان گران شد/ افزایش قیمت نان

نان بازهم گران می شود

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn