۱۳۹۰ آذر ۴, جمعه

فاچمه پاره تن یخ است و هرکس فاچمه را آزار دهد گویی بزرگترین کوه یخ قطب را ذوب کرده است

حدیث پیامبر اسکیموها درباره دخترش و اهمیت کوه یخ

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn