۱۳۹۰ آذر ۳, پنجشنبه

چرا باید از سرمایه ایرانیان 400 خشت طلا برای حرم عسکرین در عراق هزینه شود ؟

برای اینکه ایرانی مسلمان متعصب به جای اینکه به ایران بیندیشد به گور امامانی متوسل می شود که در عرضه نداشتند اب انگور سمی را تشخیص بدهند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn