۱۳۹۰ آذر ۶, یکشنبه

حدیثی از پیامبر اسکیموها


حدیثی  از پیامبراسکیموها : چنانچه اسکیموی مومنی با گراز دریایی - خرس قطبی - گوزن شمالی - فوک دریایی وطی نماید گوشت حیوانات وطی شده  چنانچه در قطب جنوب باشد حرام است و باید در قطب شمال به مصرف برسد و چنانچه در قطب شمال وطی صورت گیرد گوشت حیوانات تنها در قطب جنوب حلال است

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn