۱۳۹۰ آذر ۱۱, جمعه

عقب مانده کسی است که به کودک شیرخواره ای متوسل می شود که 1400 سال پیش تنها هنرش شاشیدن در قنداق بوده است

خجالت نمی کشی به حضرت علی اصغر شاشو متوسل میشی که قنداقش را خیس می کرد
 

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn