۱۳۹۰ آذر ۲۰, یکشنبه

حال گیری , یعنی شب تو سرمای زمستان پشت در بانک ملی اسلامی بخوابی بعد فردا صبح بگن این بانک سکه نمیده !

در ایران هزاران نفر پشت در شعبه های بانک ملی می خوابند بعد فردا صبح کارمند بانک میگه تشریف ببرید امروز سکه نمیدیم!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn