۱۳۹۰ آذر ۳۰, چهارشنبه

باور کنید اگر مدیریت کشور ایران را به چینی ها واگذار کنیم یک ایرانی بیکار هم در کشور نخواهیم داشت

ننگ بر استقلال آخوندی اسلامی که به جز فلاکت و بدبختی و تورم و بیکاری و تبعیض و فساد  چیزی عاید مردم ایران نکرده است

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn