۱۳۹۰ دی ۷, چهارشنبه

خرافه یعنی اینکه وقتی برق قطع و وصل بشه صلوات بفرستی

به الله ! قسم ! برق ارتباطی با صلوات نداره

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn