۱۳۹۰ دی ۹, جمعه

گ.ه خوری یعنی اینکه سفارت انگلیس را بگیرند بعد از یک ماه بگند غلط کردیم سفارت را اشغال کردیم اهای انگلیسی ها برگردید


وقتی که طائب نماینده خ.ر در سپاه هم به گوه خوری می افتد

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn