۱۳۹۰ دی ۳, شنبه

یارو از پس یارانه مردم برنیامده و یارانه مردم را قطع میکنه بعد میگه جمعیت ایران باید دو برابر بشه, زاد ولد کنید!

ببین گیر چه الاغی افتادیم.
 احمدی نژاد نفهم در یارانه 70 میلیون نفر ایرانی و چند میلیون لبنانی و غیره مانده و بیکاری به سی درصد رسیده ولی هنوز وراجی میکنه!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn