۱۳۹۰ آذر ۱۴, دوشنبه

ایران جایی است که مردمش هر سال به عزاداری کسی می پردازند که نه تنها ایرانی نبود بلکه از دشمنان ایران بود

و بخشی از مردم ایران انقدر فراموش کار شده اند که به یاد نمی اورند در عاشورای سال 88 چند ایرانی به جرم حضور در خیابان کشته شده اند
 

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn