۱۳۹۰ آذر ۱۹, شنبه

کشوری عقب مانده است که هزینه نصب دوربین راهنمایی و رانندگی از حقوق دوسال یک افسر وظیفه بیشتر باشد!

چهار سال درس میخونی بعد دو سال مامور مراقبت از مسیر ویژه اتوبوسی میشی که هزینه نصب یک دوربین از حقوقی که در دوره سربازی میگری بیشتره !
 یعنی اینکه هرچی درس خوندی کشک ! باید چشمت به مسیر ویژه باشه که فقط اتوبوس شرکت زاید رد بشه!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn