۱۳۹۰ آذر ۱۱, جمعه

خدواند لعنت کند عمر بن قندیل را که با بلوک یخی کمر فاطمه را در سرمای قطب شکست

وقتی یک اسکیمو عمر بن قندیل را نفرین کند

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn