۱۳۹۰ آذر ۲۷, یکشنبه

تصور کن اسکیموها دین جدیدی به جهان عرضه کنند

انوقت مجبور میشی جای اینکه هفت بار دور کعبه بچرخی باید سالی یکبار در دمای 100 درجه زیر صفر به مرکز قطب جنوب سفر کنی برای زیارت خدای یخ!

بايگانی ماهیانه irancnn

http://twitter.com/irancnn